+49 2331 739 04 21 info@kinderwunsch-hagen.de

Semen Analizi (spermiyogram)

Detaylı sperm analizi (spermiyogram) kısırlık durumundaki en önemli incelemedir. Sperm analizinden elde edilen sonuçlar sizin için doğru tedaviyi önermemize izin verir. Elde edilen sonuçlara göre, spermin aşılama için uygun olup olmadığını (IUI), IVF’yi veya ICSI’yi ve her bir tedavi için kişisel başarı oranınızın ne olduğunu söyleyebiliriz. Kliniğimizde her çifti ayrı ayrı ele alıyoruz. Tanılama yöntemlerini kişisel geçmişinize ve kişisel durumunuza göre de seçiyoruz. Örneğin, sperm sayısı yüksek olan erkeklerde, sperm sayısı çok düşük olan erkeklerdekinden farklı olarak sperm analizi yapıyoruz. Temel sperm analizine ek olarak, tedavi sırasında semeni hazırlarken yaptığımız gibi, gelecekteki olası doğurganlık tedavinizi yapacağımız koşulları simüle ediyoruz. Bu bize sizin için en iyi tedavi koşullarını önceden hazırlayabilmemiz için yararlı bilgiler sağlar. Bu nedenle, daha önce birkaç muayene yaptırmış olsanız bile tedavinize başlamadan önce spermleri kişisel olarak incelemeyi tercih ediyoruz. Hangi doğurganlık tedavisinin şahsen sizin için en uygun olduğuna dair nihai karar sadece eşinizin muayene sonuçlarıyla birlikte verilecektir.

Semen analizi nasıl yapılır?

İdeal olarak, sperm analizi 2-5 günlük cinsel yoksunluktan sonra yapılır. Ya kliniğimizde ya da evinizde bir semen örneği hazırlamak mümkündür (yanlış sonuçlardan kaçınmak için evden kliniğimize seyahatiniz en fazla 30 dakika sürmelidir). Öncesinde bizden uygun (toksik olmayan) bir kap alabilirsiniz.

Semen analizi sırasında tam olarak ne araştırılıyor?

Sperm numunesini makroskobik ve mikroskobik olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) en son kılavuzlarına göre değerlendiriyoruz. Her parametre olası engelleri anlamamızı ve hangi şekilde tam olarak hamile kalmanıza yardımcı olabileceğimizi anlamamızı sağlar. Aşağıdaki muayeneler standart sperm analizimizin bir parçasıdır.

✓  Makroskopik inceleme

Semen örneğinin makroskopik değerlendirmesi, meni miktarının (hacim), dış görünümünün ve renginin, viskozitesinin, kokusunun ve numunenin pH’ının belgelenmesiyle başlar.

✓  Semen hacmi

Bu, boşalmadan sonraki toplam sperm miktarı ile tanımlanır. Normal aralık 1.5ml – 5ml arasında değişebilir. Normalde, 1.5 ml’den daha düşük semen hacmine sahip hastalar, aşılama (IUI) için önerilmez.

✓  PH değeri

Semen için normal pH aralığı 7.2 – 8.0 arasında değişebilir. Bu aralığın dışındaki bir pH, seminal veziküllerin bir enfeksiyonunu veya rahatsızlığını gösterebilir ve ayrıca bir ürolog tarafından araştırılmalıdır.

✓  Viskozite

Boşalma, spermi normal şartlarda sıvılaştıran ve spermin 20 dakika sonra serbestçe hareket etmesini sağlayan enzimler içerir. Artan viskozite, doğurganlığınızı etkiler ve özel bir tedaviye ihtiyaç duyar.

✓  Mikroskobik inceleme

Spermin mikroskopik incelemesi, farklı boyama ve son teknoloji biyokimyasal testlerden sonra hücresel ve moleküler seviyede yapılır.

✓  Sperm konsantrasyonu

Sperm konsantrasyonu, ejakülatın mililitre başına düşen sperm sayısıdır. Normal değer en az 15 milyon sperm / ml’dir. Doğal olarak gebe kalmak için tüm boşalmada en az 39 milyon sperm bulunmalıdır.

Bu nedenle, sadece mililitre başına sperm konsantrasyonu değil aynı zamanda ejakülattaki toplam sperm konsantrasyonu, semen değerlendirmesi için çok önemlidir. Düşük sperm konsantrasyonunda ve sadece birkaç normal şekilli spermde, genellikle ICSI tedavisi önerilir.

✓  Sperm hareketliliği

Sperm hareketliliği, spermin hızlarına göre kategorize edilmiş ileri hareket etme yeteneğidir. Hızlı spermler (A), yavaş hareket eden spermler (B), konumlarında hareket eden spermler vardır, ancak ileri doğru hareket etmeyen spermler (C) ve hareketli olmayan spermler (D). Ejakülatta minimum% 32 A ve B spermleri bulunmalıdır. Tüm bu parametreler tedavi planlamanıza özel dikkat gerektirir.

✓  Morfoloji

Morfoloji, normal şekilli spermler için spermleri mikroskopik olarak değerlendirir. DSÖ’nün en yeni kriterlerine göre, doğal bir kavramın oluşması için en az % 4 oranında oluşturulmuş spermin bulunması gerekmektedir. Bu kriterler analize uygulanırsa, yalnızca nadiren % 5-6 normal şekilli sperm gösteren sperm örnekleri vardır.

Sperm defektlerinin kesin değerlendirmesi, size en uygun tedaviyi planlamak için çok önemlidir. Baş, boyun ve kuyruğun sperm defekti yüzde olarak sıralanır. Yaygın baş defektleri varsa, laboratuvarda hiçbir kurtarma metodu uygulanmadığında (özel dölleme teknikleri), bir ICSI işleminde bile döllenme yetmezliğine yol açabilir. Bu yüzden spermlerinizi önceden kontrol etmemiz çok önemli olup doğurganlık tedaviniz sırasında hoş olmayan sürprizleri önlememizi sağlar.

✓  Bakteriler, beyaz kan hücreleri ve olgunlaşmamış sperm hücreleri

Özel bir boya tekniği, ejakülattaki bakterileri, olgunlaşmamış sperm hücrelerini ve beyaz kan hücrelerini tespit etmemize yardımcı olur. Normalde bakteri olmamalıdır. Beyaz kan hücrelerinin varlığı, eğer beyaz hücre sayısı 1Mio / ml antibiyotik tedavisinden daha yüksekse, genital sistem enfeksiyonunu gösterebilir.

✓  Anti-Sperm-Antikor Testi

Bu test ejakülattaki spermi etkileyen antikorları tespit eder. Anti-sperm antikorları kan dolaşımında, vajinal akıntıda ve ejakülatın kendisinde bulunur. Erkeklerde ve kadınlarda bulunabilirler ve ilgili bağışıklık sisteminin spermin kendisine doğru bir reaksiyon gösterebilirler.

Bu test için, sadece etkilenen spermlere bağlanacak olan özel bir madde eklenir. Etkilenen spermin yüzdesinin hesaplanması, vücut spermlere antikorlarla reaksiyona girip girmediği konusunda bize bilgi verir. Sperm ne kadar az etkilenirse, sperm kalitesi ve gebe kalma olasılığı o kadar fazla olur. Anti-sperm-antikor sayısının yüksek olması durumunda, ejakülat laboratuvarda doğurganlık tedavisi için özel bir yıkama tekniği ile hazırlanabilir.

✓  Sperm Canlılığı

Hayati sperm yüzdesi, özel boyama sonrası sayılmakta ve hesaplanmaktadır. Doğal bir gebeliğin gerçekleşmesi için minimum hayati sperm miktarı% 58 olmalıdır.

✓  Sperm boyutu

Daha küçük boyutlu spermler ve ortalamadan daha büyük olan spermler genetik anomalilere işaret eder. Bu konu daha iyi araştırılmalıdır.

Kinderwunsch Zentrum Hagen

MO 8:00-13:00 und 14:00-16:00 Uhr
DI 8:00-13:00 und 14:00-18:00 Uhr
MI 8:00-13:00 Uhr
DO 8:00-13:00 und 14:00-18:00 Uhr
FR 8:00-13:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
+49 (0)2331 739 04 21
Mail: info@kinderwunsch-hagen.de
Kontakt